TCM Liberec

O TČM

Tradiční čínská medicína je léčebný systém, jehož základy byly položeny pravděpodobně 2,5 tisíce let před naším letopočtem. Za stěžejní dílo, které mapuje základy čínské medicíny, je považována Vnitřní kniha Žlutého císaře (panoval v letech 2697–2598 nebo 2674–2575 př. n. l.).

Léčebný systém TČM vychází z pozorování dějů v přírodě a lidském těle a jejich ovlivňování bylinkami, dietami a stimulací určitých aktivních bodů na lidském těle, tak aby byla dosažena v organizmu potřebná rovnováha. Čínská medicína sleduje proudění krve či tekutin v lidském těle a usiluje o to, aby přinesly výživu v potřebném množství i kvalitě na příslušná místa v lidském těle.

Používá pojem Qi, jako oživující energie, která by z pohledu dnešních znalostí byla nejspíše souhrnem proudící krve, tekutin, výživy, hormonů ale i nervových vzruchů. Pro pochody v lidském těle zavádí model založený na souhře pěti prvků – ohně, země, kovu, vody a dřeva a jim odpovídajícím orgánovým okruhům – srdci, slezině, plicím, ledvinám a játrům.

Čínská medicína nepopisuje pochody v lidském těle objektivně analyticky, Yin, Yang ani Qi nezměříte laboratorně. Nerovnováha některého z orgánových okruhů zpravidla neznamená nemoc příslušného orgánu. Jde o model, který empiricky dokáže navracet zdraví návratem rovnováhy dějů v lidském těle.

Zjednodušeně by se dalo říci, že zatímco západní medicína se snaží zabíjet bakterie, čínská medicína se snaží uzpůsobit terén, ve kterém tyto bakterie žijí, tak, aby nebyl vhodný pro jejich život.

Dokážeme sledovat a řešit i jemné příznaky tělesné nerovnováhy. Ta nastává obvykle mnohem, mnohem dříve, než se objeví vážnější zdravotní potíže, které by vás přiměly k návštěvě lékaře. Proto TČM funguje i jako vynikající preventivní systém péče o zdraví.

Tradiční čínská medicína nemá ambice nahradit moderní medicínu, dokáže však být skvělou komplementární léčbou. Výborných výsledků dosahuje zejména u chronických nemocí a stavů. Pomáhá např. s potížemi pohybového aparátu, gynekologickými problémy, dokáže ale rychle a úspěšně zatočit např. s akutními s respiračními onemocněními. Spektrum potíží, se kterými si dokáže poradit je velice široké.

V čínských nemocnicích je TČM běžně komplementární – je zcela obvyklé, že lékař čínské medicíny odešle pacienta na vyšetření CT, nebo magnetickou rezonanci, a naopak lékaři západní medicíny, předávají pacienty k terapii akupunktury nebo bylin.

Čínská medicína Vám nabízí systém péče o zdraví prověřený v průběhu času nejen v Číně, ale po celém světě mnoha spokojenými klienty. Podle Světové zdravotnické organizace je druhým nejrozšířenějším systémem péče o zdraví na světě. Čínskou medicínu pro léčbu svých zdravotních potíží využívá i řada známých sportovců, akupunkturu využíval pravidelně i Jaromír Jágr.

Vážení zájemci, z kapacitních důvodů bohužel nyní nemůžeme přijímat nové klienty. Nové žádosti o terapii přijímáme až od  1. 10. 2024.

Děkujeme za pochopení